Pijnklachten van posttraumatische dystrofie kunnen heftig zijn 

Misschien heeft u nog helemaal nooit van de term posttraumatische dystrofie gehoord. Dat is ook niet zo vreemd. Niet veel mensen kennen het. Het komt echter best wel vaak voor. Andere namen zijn CRPS, PD of sudeckse dystrofie en het is een aandoening die ontstaat nadat het lichaam trauma heeft opgelopen. Dat trauma klinkt natuurlijk erg heftig, maar een blauwe plek of een verstuiking kan hier al onder vallen.  

Zenuwen 

PD is een aandoening in de zenuwen. Hoe het precies ontstaat is echter nog niet helemaal duidelijk. Het lijkt er op dat de zenuwen overactief worden en steeds maar het pijnsignaal doorsturen naar de hersenen. De reactie van het lichaam is vaak veel heftiger dan het opgelopen trauma. De pijn die mensen hierdoor ervaren kan behoorlijk ernstig zijn. Aangezien de aandoening soms ook weer vanzelf weg gaat, richten behandelaars zich voornamelijk op het behandelen van de pijnklachten. Er zijn diverse behandelingen beschikbaar om de posttraumatische dystrofie pijn te behandelen.  

Wat nu precies de reden is van posttraumatische dystrofie is dus helaas nog niet duidelijk. Het lijkt er in ieder geval op dat het lichaam blijft reageren op iets dat eigenlijk maar heel klein is. Een soort van overreactie dus. De pijn die mensen ervaren is echt wel serieus en daarom is de behandeling daar ook vaak op gericht.